Távfelügyeleti szolgáltatásaink

Ingatlanod biztonságát tovább növeled, ha riasztórendszered távfelügyeletbe kötöttük, mert így a riasztásokról a 24 órás ügyeletben működő diszpécserközpont haladéktalanul értesíti az általad megadott személyeket és a hatóságokat is.

24 órás diszpécserszolgálat

NonStop járörszolgálat

Országos lefedettség

Távfelügyeleti szolgáltatások

Értesítési szolgáltatás

Vállalkozó vállalja, hogy a távfelügyelt objektumba történő esetleges behatolás vagy tűz észlelése esetén, a diszpécser központon keresztül értesíti a Megrendelő által meghatározott illetékes személyeket.

Eseti járőrös szolgáltatás

Vállalkozó vállalja, hogy a távfelügyelt objektumba történő esetleges behatolás vagy tűz észlelése esetén, a diszpécser központon keresztül értesíti a Megrendelő által meghatározott illetékes személyeket és igény esetén ellenőrzi, vagy biztosítja a helyszínt.

Járőrös szolgáltatás

Vállalkozó vállalja, hogy a távfelügyelt objektumába történő esetleges behatolás vagy tűz észlelése esetén ellenőrzi vagy biztosítja a helyszínt, és a diszpécser központján keresztül értesíti az illetékes személyeket és amennyiben indokolt a hatóságot.
~

Videó távfelügyelet

~

Kulcsőrzés

~

Tiltott intervallum figyelése

~

Kapukód leadása

~

Eseménylista hozzáférhetőség

~

Plusz értesítendő személy

~

Üzemszüneteltetés

~

Helyszínbiztosítás

~

Tűzjelzés fogadása

~

Utólagos nyitás-zárás jelentés

~

Nyitás-zárás elmaradásának figyelése

DEFINÍCIÓK LEÍRÁSA

Értesítési szolgáltatás:

Vállalkozó – az 1. pontban körülírt tevékenysége ellátása során – vállalja, hogy a diszpécser szolgálat értesíti a szerződésben meghatározott személyeket és a hivatkozott, ill. az értesített személy utasítása szerint jár el.  A diszpécser szolgálat az Értesítési Utasításon (2. sz. melléklet) felsorolt értesítendő személyek közül az elsőként elérhetőt, az ott megadott sorrend szerint hívja telefonon. A diszpécser az értesítendő személyeket 20 percen keresztül kísérli meg elérni, ezen időtartam letelte után az értesítést sikertelennek kell tekinteni. Az ügyfél vagy a megadott személyek elérhetetlensége esetén a Lochner Kft.semmilyen felelősséget nem vállal. A diszpécser szolgálat – a támadás és kényszerített kikapcsolás kivételével – jelzésszűréstvégez, azaz a jogosult személyektől, értesítendőktől és a diszpécser szolgálaton regisztrált jelzések logikája, sorrendisége alapján információt gyűjt az intézkedés szükségességének eldöntéséhez.

 

Eseti járőrös szolgáltatás:

Értesítés eseti kivonulással: azt jelenti, hogy a Vállalkozónak csak értesítési kötelezettsége van. Amennyiben értesítéskor az ügyfél kéri a Kivonuló szolgálat helyszínre vonulását, akkor a Kivonuló szolgálat kivonul a helyszínre, ahol köteles meggyőződni a jelzés valódiságáról, és ha lehetőség van rá, az okáról is. Az objektum körbejárása során a kivonuló szolgálat köteles felmérni és dokumentálni a nyílászárók, kültéri hang és fényjelző, valamint egyéb veszélyeztetett pontok állapotát.

Ebben az esetben a kivonulás minden alkalommal számlázásra kerül Díjtáblázat szerint a havi díjon felül. Amennyiben riasztás esetén a Diszpécser szolgálat egy értesítendő személyt sem ér el, és a diszpécser a helyzetből adódóan úgy ítéli meg, hogy behatolás vagy behatolási kísérlet történt, úgy a helyszínre küldi a Kivonuló szolgálatot, amely szintén kiszámlázásra kerül.  Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy amennyiben akármilyen okból nem érhető el, abban az esetben nem értesítést, hanem azonnali kivonulást kérjen. Ez irányú igényét a Diszpécser szolgálat telefonszámán jelentheti be, s riasztási esemény esetén a kivonulások szintén kiszámlázásra kerülnek.

 

Járőrös szolgáltatás:

Értesítés kivonulással: azt jelenti, hogy a Vállalkozó a bejövő riasztás pillanatában elsőként azonnal indítja a Kivonuló szolgálatot a helyszínre, aki ellenőrzi az objektumot. Eközben a Diszpécser értesíti a 2. vagy 3 számú mellékleten megadott értesítendő személyeket. Ebben az esetben a kivonulás nem kerül kiszámlázásra a havidíj mellett, mivel az a kivonulás(ok) díját már tartalmazza. Kivételt képez ez alól a téves riasztás(melynek fogalmát a jelen szerződés mellékletét képező távfelügyeleti intézkedés és a szerződés VII. 21. alatti pontja tartalmazza),ez esetben évi 3 téves riasztás, indokolatlan kivonulás ingyenes, a további téves riasztás, indokolatlan kivonulás esetenként számlázásra kerül a Díjtáblázat szerint. Indokolatlan kivonulásnak minősül, amikor a riasztás jelzésétől számított 3 percen belül a téves riasztás nem kerül lemondásra és a kivonuló szolgálat a helyszínre vonul, ill. ha a Megrendelő kezelési hibájából történik mindez.

 

Videó távfelügyelet:

A kamera képeinek beállítása megtörténik a diszpécser szolgálat központjába, így a távfelügyeleti központunk fogadja az innen beérkező riasztás jelzéseket. Fontos tudni, hogy a képek figyelése nem azáltal történik, hogy egy diszpécser folyamatosan nyomon követi, mi történik az objektumban. A legbiztosabb megoldást az jelenti, ha a videó rendszernek egy riasztórendszer ad indító jelzést. Ilyen esetben a videó kamerák által ellenőrzött területen mozgásérzékelők is telepítésre kerülnek. Ha valaki belép a védett térbe, a mozgásérzékelők riasztást generálnak, amiről a rendszer automatikusan értesíti a távfelügyeleti központot, és átküldi számára a riasztási időintervallumban rögzített felvétel szakaszt, ami jellemzően a riasztás előtti pár másodpercben, és a riasztás időpontjában keletkezett felvételek.
A felvételek alapján a diszpécser meg tudja állapítani, hogy valós, vagy téves riasztási jelzés érkezett-e a távfelügyeletre. Ezt követően – beállítástól függően – megtekintheti a valós idejű kameraképeket is, melyek segítségével támogatni tudja a helyszínre érkező kivonuló szolgálat munkáját.

 

Tűzjelzés fogadása:

Ha a jelzés beérkezik, a diszpécser szolgálat telefonál a helyszínre, hogy az ott tartózkodók győződjenek meg a jelzés valódiságáról, aminek a lemondására az ügyfélnek 2 perc áll rendelkezésére, hogy a riasztást lemondja. Amennyiben ez nem történik meg, a Tűzoltóság a helyszínre vonul, mivel a tűzjelző rendszerek átjeleztetésre kerülnek automatikusan az ő központjukba is. A Tűzoltóság kiszállási költségét az Ügyfél felé közvetlenül a Lochner Kft. továbbszámlázza.

 

Kulcsőrzés, kapukód:

Amennyiben az objektumhoz Megrendelő kulcsokat is Vállalkozó rendelkezésére bocsát, az objektum megközelítéséhez szükséges kulcsok (kódok) átvételét Lochner Kft.jegyzőkönyvön igazolja, melyeket szükség esetén a kivonulási szolgáltatás során felhasznál. A Lochner Kft.vállalja, hogy Megrendelő adatait, valamint a rábízott kulcsokat (kódokat)titkosan kezeli. A Lochner Kft. a rábízott kulcsokról szolgálati okból 1 db másolatot készíttethet, melyet az Ügyfél kérésére az eredetivel együtt visszaszolgáltat.

Amennyiben kulcsok hiányában az objektum megközelítése nem megoldható, a Lochner Kft. nem tudja ellátni az objektum megfelelő átvizsgálását, így az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

 

Tiltott intervallum figyelése

Időintervallum figyelés (tiltott vagy elvárt esemény) esetén:

Az ügyfél által megadott időparamétereken kívül/belül érkező jelzések. A jelzés tartalmára figyelemmel (pl.: korai nyitás, elmaradt zárás) a diszpécser szolgálat értesíti a megadott sorrendben vagy külön az erre a célra megjelölt, elsőnek elérhető személyt.

Elvárás figyelés esetén:

Az ügyfél által megadott pontos időpontig, vagy egy esemény időpontjától megszabott időpontig bekövetkező esemény figyelése. A jelzés tartalmára figyelemmel a diszpécser szolgálat értesíti a megadott sorrendben vagy külön az erre a célra megjelölt, elsőnek elérhető személyt.

 

Üzemszüneteltetés:

Amennyiben az ügyfél nem használja a távfelügyeletre bekötött rendszerét, lehetősége van szüneteltetésre. A rendszerek vagy GPRS vagy URH kommunikátoron keresztül kommunikálnak, amelyeknek a felfüggesztésére a szerződésben meghatározott felfüggesztési díj ellenében van lehetőség. Ekkor a diszpécser szolgálat távfelügyeleti központja nem fogadja a jelzéseket, csak helyi riasztás van.

 

Helyszínbiztosítás:

Ha a kivonuló szolgálat egyértelműen meg tudott győződni az objektum sértetlenségéről, a jogosult KÜLÖN kérésére legfeljebb 30 percet várakozik a helyszínre érkező személyre. Amennyiben a várakozási idő alatt újabb riasztása érkezik, a helyszínt elhagyva továbbindul. Erről a diszpécser az ügyfelet értesíti. Amennyiben a helyszínbiztosítás, várakozás 30 percnél hosszabb ideig tart, azt megkezdett óránként a Díjtáblázatban feltüntetett díjért végzi a kivonuló szolgálat. Ha behatolás történt, vagy más miatt volt indokolt a jelzés, a kivonuló szolgálat a rendőrség kiérkezéséig visszatartja az elkövetőt, vagy az ügyfél kiérkezéséig biztosítja a helyszínt.

 

Esemény lista hozzáférhetőség:

Az ügyfélkapun belépve az Eseménylistamenüpontban különböző szűrőfeltételek állíthatóak be. A központ kiválasztását követően megadhatja, hogy milyen eseménycsoportról, illetve milyen eseménytípusról kíván részletes információt kapni. A kezdő és záró időpontok megadásával konkrét időszakra kereshet, ezzel is tovább szűkítve az események listáját.

Távfelügyelet online is személyre szabva

A DISZPÉCSER 24 KFT. a rugalmas és naprakész ügyintézéshez személyes ügyfélkaput biztosít minden telepítő partnerének, melyen keresztül a felhasználó saját igényei szerint menedzselheti, gyűjtheti a szolgáltatás kapcsán rendelkezésre álló információkat.

D24 a távfelügyelet specialistája

Ügyfeleknek

Még nincs riasztórendszere és/vagy távfelügyeleti szolgáltatást szeretne? Hosszabb távollét esetén is teljeskörű biztonságot tudunk nyújtani ügyfeleinknek 24 órás ingatlan megfigyelés mellett, valamint riasztás esetén azonnal megkezdődik az intézkedés, tulajdonos értesítése.

Telepítőknek

Kézzelfogható előnyök minden partnernek. Folyamatosan, elegendő mennyiségű biztonságtechnikai eszköz áll rendelkezésre, melyeket Magyarország egész területére postázunk, így 2-3 napon belül elkezdhetik az általuk választott távfelügyeleti rendszer kiépítését.